Pregled s kamero
Naše
Storitve

MERITEV DIMNIH EMISIJ

Meritev emisije dimnih plinov je storitev, pri kateri dimnikarska služba izvede analizo vzorca dimnih plinov (po v naprej določenih in predpisanih parametrih) ter na podlagi pridobljenih podatkov preveri ustreznost, pravilnost in optimalnost zgorevanje goriva v mali kurilni napravi.

Na mali kurilni napravi se opravljajo:
  • prve meritve (izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave - vzpostavljanje pogojev)
  • občasne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave)
Namen izvajanja meritev je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev z vidika:
  • učinkovite rabe energije (toplotni izkoristek - prihranek goriva oz. manjša poraba)
  • varstva okolja in zraka (količine škodljivih izpustov v ozračje),
  • varstva zdravja (možnost zastrupitev z dimnimi plini).

Smo pooblaščeni za vsak poseg v dimnik, kjer Vam poleg naše storitve izdamo izjavo o posegu v dimnik.